راه کارهای MVNOبرای پاسخ به نیازهای متنوع بازار

  • راه کارهای MVNOبرای پاسخ به نیازهای متنوع بازار2017/2/25

    از زمانيكه شركت بزرگ AEON در سال 2014 شروع به تأمين بودجه بازاريابي تلفنهاي هوشمند كرد رسانه ها مشتاقانه در مجلات و برنامه هاي تلويزيوني نشان دادند كه چگونه ميشود در ژاپن رغبتي براي تأمين بودجه تلفنهاي هوشمند و روش شناسايي كارتهاي مشتركان (موسوم به SIM) را ايجاد كرد. تا در هزينه هاي تلفن صرفه جويي نمود. طبق بررسيهاي اخير وزارت امور داخلي و ارتباطات (MIC) امروزه در ژاپن سرويسهاي  اپراتور مجازي شبكه موبايل (MVNO) معروفيت بيشتري كسب كرده اند و قريب 70% مردم ژاپن آنها را ميشناسند.


    دانلود فایل

    راه کارهای MVNOبرای پاسخ به نیازهای متنوع بازار