در سال 94 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی ایران، طی فراخوانی از شرکت های متقاضی در یافت پروانه اپراتور مجازی موبایل (MVNO) دعوت به ارسال مدارک نمود.  بر همین اساس کنسرسیومی متشکل از شرکت مدیریت توسعه راهبردی امین، شرکت سرماهی گذاری سبحان و شرکت Pareteum (Elephant Talk سابق) و با نمایندگی شرکت مدیریت توسعه راهبردی امین (به عنوان عضو پیشرو کنسرسیوم) برای دریافت مجوز اقدام نمود. در اسفند 94، کنسرسیوم مذکور موفق به دریافت موافقت اصلی برای دریافت پروانه MVNO گردید.
این کنسرسیوم به منظور پیشبرد دقیق تر و مطابق با قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، اقدام به تأسیس شرکت ارتباطات سیار هوشمند امین نمود. بر همین اساس شرکت ارتباطات سیار هوشمند امین در شهریور ماه سال 95 به ثبت رسید و به فعالیت خود برای اخذ پروانه اپراتور مجازی موبایل ادامه می دهد. هم اکنون این کنسرسیوم به پشتوانه سهامداران خود، تیم فنی و مدیریتی، توان فنی مجموعه و نیز شبکه ارائه دهندگان خدمات ارزش افزوده بر بستر موبایل به عنوان یکی از کاندیداهای اصلی در حوزه MVNO مطرح است.