رگولاتوری؛ تدوین‌گر برتر استاندارد در حوزه ICT

  • رگولاتوری؛ تدوین‌گر برتر استاندارد در حوزه ICT2017/11/12

    رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی عنوان "دبیر تدوین نمونه استاندارد ملی" را از سوی سازمان ملی استاندارد ایران کسب کرد.
    به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، از سال ۹۲ تا شهریور سال جاری، ۱۶۰ استاندارد در حوزه پستی، مخابراتی، رادیوئی و شرایط محیطی بطور کامل از سوی رگولاتوری تدوین شده و از سازمان ملی استاندارد ایران کد ملی دریافت کرده‌اند.
    براساس این گزارش، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از سال ۹۲ تا سال ۹۶ در قالب کمیته‌های برنامه‌ریزی، فنی، نهایی و ملی در تدوین بیش از سه هزار استاندارد حوزه ICT با سازمان ملی استاندارد ایران همکاری و مشارکت داشته است.

    رگولاتوری؛ تدوین‌گر برتر استاندارد در حوزه ICT